Leden 2017


Súťaž: Z ríše hmyzu - Prešov

7. ledna 2017 v 20:04 Súťaže

Slovenská súťaž

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Prešov - Soľná Baňa 2017

Téma: Z ríše hmyzu


Podmienky účasti:

1.Zúčastniť sa môže každý záujemca - jednotlivec alebo skupina - škola, okrem členov komisie.

2. Každý sa zúčastní len jednou paličkovanou prácou, ktorá ešte nebola publikovaná. Prácu realizuje samotný súťažiaci podľa vlastného návrhu. S prácou odovzdajte (zašlite) aj návrh svojej práce. Nie technicky výkres, váš náčrt.

3. Rozmery práce nie sú obmedzené, stačí ak ju bude možné preniesť bežnými dverami.

4. Svoje dielo upravte tak, aby ho bolo možné bez problémov inštalovať. Ak ho chcete zarámovať, nepoužívajte sklo.

5. Vyhradzujeme si právo použiť fotografické snímky vašej práce na reklamné účely, prípadne tvorbu ďalších festivalových materiálov. Vy naďalej ostávate výhradným vlastníkom svojej práce. Práce budú vystavené počas festivalu.

6. Svoje práce odovzdajte (zasielajte) do 1.5.2017
Na adresu:
Jana Frajkorová
Suvorovová 24
08005 Prešov - Solivar

7. Dopravu zabezpečujete sami akýmkoľvek spôsobom. Použite obal, ktorý bude použiteľný aj pre spiatočnú cestu, ak zasielate prácu poštou, pošlite prosím aj spiatočné poštovné.

8. Prácu vyhodnotí nezávislá komisia.

9. Budú udelené tri ceny v čase diania festivalu. V prípade váčšieho záujmu škôl o súťaž, bude vytvorená zvlášť kategória pre ne.

10. Na konci festivalu bude udelená cena sympatie, o ktorej rozhodnú samotní návštevnici festivalu a výstavy.
Tejto súťaže sa zúčastnia všetky vystavné práce, nielen súťažné. Návštevnici vyberú jednu zo všetkých vystavených prác.